Tekstin koko

Henkilöstöraportti

Henkilöstöraportti

Henkilöstöraportti laaditaan vain joka toinen vuosi vuodesta 2008 alkaen.

Yksi tulevaisuuden suurista uhkatekijöistä, joka nyt jo alkaa näkyä, on henkilöstöpula, lähinnä keittiö- siivous- ja lastenhoitoalalla. Eläkebuumi kuntasektorin alalla on tosiasia. Kun kilpailu kiristyy kunnilla pitää olla strategia ja menetelmä selviytyäkseen. Kuntasektorista pitää tehdä houkuttelevampi työpaikka. Uusi sukupolvi uskaltaa esittää vaatimuksia. Uudenkaarlepyyn kaupungin osalta tilastot osoittavat että eläkkeelle siirtyvien henkilöiden lukumäärä vähitellen kasvaa tulevina vuosina saavuttaakseen huipun 2020. Nykyisten tietojen mukaan noin 20 henkeä siirtyy eläkkeelle vuosittain vuosina 2010-2019. On kuitenkin otettava huomioon että tämä Kevan statistiikka sisältää myös sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstön, joka siirrettiin Pietarsaaren kaupungille 1.1.2010.

Yhteensä määrä, jonka koko henkilökunta on eri syistä ollut poissa työpaikastaan, nousee 13298 päiväksi vuonna 2011. Jos lasketaan pois sosiaali- ja terveyshuollon poissaolot vastaava luku vuodelle 2009 on 15 041 päivää. On muistettava että työnantajalla on poissaolon vuoksi menoja ainoastaan sairaus- ja äitiyslomien aikana sekä tietyissä määrin väliaikaisten hoitovapauksien ja julkisten tehtävien osallistumisen yhteydessä.

37 % poissaoloista riippuu omasta sairauslomasta ja tilapäisistä hoitovapaista. Tämäntyyppiset palkalliset poissaolot ovat vähentyneet noin 170 päivällä eli runsas puoli päivä palkattua kohti. Keskimäärin se on 12,8 päivää verrattu 13,4 päivään 2009. Henkilöstö on yhä useammin poissa töistä ilman palkkaa yksityisistä syistä. Poissaolo vaihtelee paljon riippuen työtehtävistä. Ryhmät joissa on enemmän poissaoloja kuin keskimäärin on mm. keittiö- koulu- siivousalan henkilöstö sekä voimalaitoksen henkilöstö. On kuitenkin muistettava pienessä sektorissa yksittäinen sairaustapaus tai äitiysloma voi helposti vääristää tilastoja.

Vuonna 2011 suoritettiin henkilöstökysely ja jos yrittää karkeasti koota kyselyn tulokset, voi hieman liioitellen sanoa että noin 70 % kaupungin henkilöstöstä sanoo olevansa suhteellisen tyytyväisiä melkein kaikkeen, vajaat 10 % on tyytymättömiä ja noin 20 % on siitä väliltä.

 Henkilöstöraportti 2013 (ruotsinkiel.)